CityPro s.r.o.
Frapag Slovakia s.r.o.
Kinstellar s.r.o.
FREY WILLE Bratislava s.r.o.
ProStyle s.r.o.
Re-Ars s.r.o.
URBIA Holding a.s.
Ampco Metal s.r.o.
Medusa Group, s.r.o.
X Wear, s.r.o.
CORPIA GROUP, s.r.o.
Lentimex, s.r.o.
Hillbridges s.r.o.
Willis (Slovakia) organizačná zložka
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Východoslovenská distribučná
Teamconsult SR s.r.o.
janom s.r.o.
Danube Souvenir s.r.o.
BAK & Partners
VISIBILITY
DASE
Španielske veľvyslanectvo  - Obchodná kancelária
Egyptské veľvyslanectvo
KOBE Restaurant
DIORAMA
altnuo, s.r.o.
EF Education
TAWAN Slovakia
MPEA
Implemento
ORER - Moja srdcovka
Everlution