Cena prenájmu priestorov od 7,- € / m2 / mesiac bez DPH  do 10,- € / m2 / mesiac bez DPH.

Zálohový predpis na prevádzkové poplatky 3,60 € / m2 / mesiac bez DPH
/ tento poplatok v sebe zahŕňa odber elektrickej energie, odber vody, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie spoločných priestorov, poistenie objektu, strážnu službu a monitorovanie budovy a iné služby a drobné opravy /.